torsdag 24 april 2014

Vi som jobbar i projektet

Vilka är vi som jobbar i projektet?

Yngve Gunnarsson: Konstnär, formgivare och lärare på trädgårdsmästarutbildningen i Ockelbo (Högskolan i Gävle). Initiativtagare till projektet.

Stína Karlsdóttir Vestrin: Konstnär och kulturprojektledare. Driver med sin sambo Ateljé Nidiliga i Åmot, norr om Ockelbo. Jobbar som projektsamordnare för Bygga för integration och livskvalité.

Kolonilottsföreningen i Ockelbo Styrelse: Ola Engström, Harriet Engström, Li Sandberg, Genet Tsegay, Yemane Teklebrhan, Marcus Willgren, Evan Lager.

Föreningen Konst & Landskap Styrelse vald 2014: Karin Olsson, Roger Karlsson, Mira Rutanen, Jeroen Sleurs, Yngve Gunnarsson, Gabrielle Norén
_________________

Sammarbetspartners: Wij Trädgårdar, Integrations- och Arbetsmarknadsenheten Ockelbo kommun, Shaun Ward från Byggnadsward (byggmästare i projektet)

söndag 13 april 2014

Lördag med lera


I lördags var jag (Stina) på en guidad visning av lerhus och olika lerbyggetekniker hos Marjo Marthin och Lars-Erik "Lärkan" Hagström. På sin gård i Järbo bygger de upp Sveriges första folkbildningsgård för ekobygg med lera. De har kursverksamhet, föredrag mm under sommarhalvåret och säsongen började nu i helgen med "Lördag med lera". Deltagarna fick även chansen att prova på lite praktiskt. Det var blåsigt och kallt denna eftermiddag men väldigt roligt och lärorikt! Jättespännande att se alla olika tekniker och tillämpningsområden samt även misstag att dra lärdom av. Deras hönshus var extra intressant då den var byggd i lerhalm, gjuten på plats mellan reglar av trä. Samma teknik som vi kommer att använda i Ockelbo. Se ekobyggmedlera.se för mer info om Marjo och Lärkans gård och projekt.Foto: Felicia Grandell

torsdag 10 april 2014

Snart är det dags


Byggnadsvårdare Shaun Ward är vår byggmästare och har gjort ritningarna och stommen.
Stommen finns nu på hans verkstad och bara väntar på att få resas! Bilden är ett exempel från ett av Shauns tidigare arbeten. Vårt byggs enligt samma princip; stolpverksmetoden. Inga spikar behövs då konstruktionen håller uppe sig själv.

tisdag 8 april 2014

Konst & Landskap

Konst & Landskap är en ideell förening i Ockelbo som arbetar med kulturarrangemang, kursverksamhet, aktioner etc. på temat miljö och hållbar utveckling. Föreningen planerar nu ett "Centrum för Grön Konst", en byggnad, som förutom att fungera som en samlingslokal för kulturevenemang, kan bli ett landmärke och en symbol för kulturverksamheten i regionen. Byggnaden ska i sig vara ett besöksmål med materialval, arkitektur och byggprocess som vågar tänka nytt och ta kretslopp på allvar.

Här möts kolonilottsföreningens och Konst & Landskaps intressen!
Medlemmarna på lotterna vill förlänga växtsäsongen med ett hus och Konst & Landskap behöver skaffa sig erfarenheter i hållbart byggande. Ett hus i lera och halm med en orangeridel är nu på gång på kolonilottsområdet! Projektet har fått namnet Bygga för integration och livskvalité och fungerar som en förstudie inför den större byggnaden som planeras.

måndag 7 april 2014

Kolonilotterna
Kolonilotterna i Ockelbo anlades 2011 som en del i ett projekt på Högskolan i Gävles trädgårdsmästarutbildning. Initiativtagare var studenten Tove Lindström.

"Tanken är att det här ska vara en mötesplats där Ockelbobor, studenter och nyanlända svenskar kan träffas och odla och utbyta erfarenheter. Så det här har en viktig social funktion, samtidigt som det är viktigt inte minst för klimatet. Och så ger det människor chansen att få vara ute och jobba och odla sin egen mat", säger Tove Lindström i en intervju till arbetarbladet 2011-04-07 

Wij trädgårdar upplät mark för lotterna och projektet finansierades genom Leader Gästrikebygden med 25 000 kr. Förutom Tove så engagerade sig studenterna Elin Eriksson, Karin Olsson, Ulrika Edoff och Jenny Wikström. Odlingslotterna och den gemensamma örtagården och sittplatsen "Bönan" designades och anlades av studenterna, bönder från Wij Trädgårdar hjälpte till att plöja upp lotterna. Volontärarbetande kolonilottsförenings-medlemmar ordnade pump och bevattningsmöjligheter. Ockelbo kommun bidrog med en summa pengar till diverse nödvändiga inköp.

Sommaren 2011 blev första odlingssäsongen, ockelbobor med olika ursprung började odla och många timmars kroppsarbete har odlarna lagt för att mjuka upp den hårda lerjorden.

Kolonilottsområdet blev också mycket riktigt en viktig mötesplats. Människor från flera håll i världen träffas här och utbyter erfarenheter och lär sig odla efter svensk-norrländska förhållanden. Den kanske största överraskningen för många var att säsongen här är så kort! Så hur kan vi förlänga den?